Studietur
Hvert år arrangeres en studietur. I lige år går den til København og i ulige år til udlandet.
Studietursudvalget vælges hvert år til MØF’s generalforsamling.

I går turen til og studietursudvalget består af:Referater fra tidligere år
Aflyst
Referat
Aflyst
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Intet referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Referat
Intet referat
Intet referat
Referat
Referat
Referat
Referat