BOB-regler

Spillets indhold

Spillet bør bestå af spilleplade, 15 røde og 15 grønne brikker, 2 sorte stødbrikker og 2 køer samt 2-4 spillere. Mangler en eller flere af disse genstande, bliver alle spillere enige om passende ændringer (med mindre de manglende genstande er de 2-4 spillere, i så fald afbrydes spillet).

Spillets start

De to (tre el. fire) spillere giver hinanden hånden på en god og fair kamp. Der klunses om hvem der skal starte. Den første, der skyder en brik i hul, får brikkerne i denne farve. Skydes en brik af hver farve i hul, vælges frit en farve.
Alle brikker anbringes i midtercirklen. De to spillere skyder samtidig deres sorte brikker ind i midten med køen, hvorefter spillet kan begynde. Alle brikker på, samt bag de to stødlinjer, flyttes tilbage til midten.

Stødlinjen

Ved en spillers stødlinje forstås hele den nærmeste linje, samt de to cirkler i hjørnet.

Et korrekt slag

Et slag er korrekt, når man kan se stødlinjen gennem stødbrikken, og når køen ikke når ud over spillepladens hjørner. Det vil bl.a. sige, at man ikke må støde til en brik, der ligger inde i cirklerne, hvis man ikke kan se cirklen. Desuden er det tilladt for modstanderen at placere sin kø lodret i hjørnet ved et stød, for at sikre at køen ikke når ud over hjørnet.

Nakkestød

Der er tale om et nakkestød når en brik er placeret bag ens egen stødlinje, og man derfor bliver nødt til at bruge modsatte side som bande for at ramme brikken.

Bobber

Der er tale om en bobber, når man gennem en brik kan se stødlinjen. Det er tilladt at støde direkte til en bobber. En bobber skal altid skydes først, hvis dette ikke sker, må der ventes til næste omgang.

Brik i hul

Hvis en spiller skyder en eller flere af sine egne brikker i hul opnås et ekstra slag. Hvis man skyder den sorte eller en af modstanderens brikker i hul, tabes turen.

Sort i hul

Skydes den sorte brik i hul skal man tage to brikker op, som modstanderen placerer i midtercirklen. Har man ingen i hul fortsættes spillet, dvs. der ikke spilles med minusbrikker.

Brik ud over bordet

Hvis en spiller skyder en af sine egne brikker ud over bordet, skal brikken placeres i det nærmeste hjørne.
Hvis en spiller skyder en af modstanderens brikker ud over bordet, skal han placere denne i midtercirklen.

Puster

Der er tale om en puster, hvis man kan se hullet igennem brikken. Det er ikke tilladt at skubbe eller puste en puster i hul.

Hvem vinder

En spiller har vundet, når hans sidste brik skydes i hul og den sorte samt mindst en af modstanderens brikker bliver på bordet. Man må altså gerne skyde en modstanderbrik i hul på sidste stød, bare det ikke er modstanderens sidste brik. Skydes den sorte i hul på sidste stød flyttes to brikker op i midtercirklen og spillet fortsætter.
Hvis modstanderens sidste brik ryger i hul i samme slag har han vundet.

Vand på bordet

Skulle man være uheldig at spilde vand eller lign. på spillepladen, da tør vandet op straks, så pladen ikke tager skade.

Kartoffelmel

Man kan gnide spillepladen med kartoffelmel for at få brikkerne til at glide bedre. Kartoffelmelet opbevares helst stående på siden.

Slut

Når vinderen er fundet gives der hånd som tak for kampen, og resultatet noteres.

Kommentarer eller rettelser sendes til MØF vedlagt passende dokumentation.